Karikaturë

Vizatim në të cilin tiparet karakteristike të një personi, objekti, ngjarjeje ose fenomeni theksohen, zmadhohen dhe shtrembërohen qëllimisht për të arritur efekt komik ose satirik.

Maqedonisht

Карикатура

Anglisht

caricature

Skip to content