Karikaturë

Vizatim në të cilin tiparet karakteristike të një personi, objekti, ngjarjeje ose fenomeni theksohen, zmadhohen dhe shtrembërohen qëllimisht për të arritur efekt komik ose satirik.

Maqedonisht

Карикатура

Anglisht

caricature