Kartë identifikuese gazetareske

Dokument për identifikimin e gazetarit dhe punëtorit mediatik në institucione ose para personave zyrtarë në ngjarje. Përmban emrin, fotografinë e gazetarit, adresën, shenjën dhe vulën e shtëpisë mediatike.

Anglisht

Press ID