Јазична норма

Систем од правила за правилна употреба на определен јазик што ги опфаќа правописот, правоговорот, граматиката и речникот. Јазичната норма или јазичниот стандард обезбедува историски континуитет и правилно функционирање и развој на јазикот.

Албански

Normë gjuhësore

Англиски

Linguistic Norm