Јавен радиодифузен сервис

Медиум, радио, телевизија и други електронски медиуми чијашто примарна мисија е јавниот интерес. Тој е основан, финансиран и контролиран од јавноста и за својата работа објавува јавни извештаи. Кај нас тоа е МРТВ, во Велика Британија тоа е Би-би-си, а во САД ПБС.

Англиски

public broadcasting service

За повеќе види:

Совет за радиодифузија