Hyrje

1. Pjesë e tekstit e cila ndodhet  në fillim dhe  mund të ndihmojë që publiku t’i mësojë informacionet kryesore.

2. Storie kryesore në ballinën e gazetës.

Maqedonisht

Вовед

Anglisht

lead