Hakim kognitiv

Informata të përpunuara me vëmendje që kanë për qëllim të mashtrojnë njerëz ose informata, që janë paraqitur në atë mënyrë që të manipulojnë ose sulmojnë shfrytëzuesit.

Anglisht

Weaponized information