Hapësirë e bardhë

1. Hapësirë pa tekst e shtypur në faqen e librit, gazetës, ngj. margjinë dhe ndarje.

2. Si shenjë e drejtshkrimit është vendi bosh në tekst, ndërmjet fjalëve, pas shenjave të pikësimit dhe pas shenjave të drejtshkrimit. Nuk përdoret para shenjave të fjalisë: pikë, presje, dy pika etj.: ndërmjet thonjëzave, gjysmëthonjëzave, kllapave dhe tekstit që është në të etj.

Maqedonisht

Белина

Anglisht

space

Për më shumë shih:

Drejtshkrimi i gjuhës maqedonase– botimi i dytë, Instituti i Gjuhës Maqedonase „Kërste Misirkov“, Kultura AD, 2017.