Hapësirë kibernetike

Fushë, hapësirë në të cilën ekzistojnë informacione elektronike. Termi për herë të parë përdoret nga shkrimtari amerikan Uiliam Gibson në romanin e tij fantashkencë “Neuromanser” nga viti 1984.

Anglisht

Cyberspace