Вовед

1. Дел од текст којшто се наоѓа на самиот почеток што може да ѝ помогне на публиката да ги дознае главните информации.

2. Главната приказна на насловната страница на весник.

Албански

Hyrje

Англиски

lead