Haker

1. Person i cili njohuritë dhe shkathtësitë e tij kompjuterike i përdor në mënyrë joetike, që të hyjë pa leje/infiltrohet në sistem të huaj të të dhënave, të mësojë më shumë për to, t’i shkarkojë, t’i dëmtojë ose t’i fshijë; një lloj i furacakut kompjuterik.

2. Në kuptimin më të gjerë, kompjuterist “çudibërës” dhe njohës i madh i teknologjisë informatike.

Maqedonisht

Хакер

Anglisht

hacker