Hapësirë e vërshuar

Nocion i cili për herë të parë është përdorur nga bashkëpunëtori i ish presidentit amerikan DonaldTramp, Stiv Banon (2018) i cili deklaroi se që të  përballeni me mediat duhet ta “mbushni gjithë hapësirën me marrëzira”, duke aluduar se në  këtë mënyrë do të ketë hapësirë për debat të rëndësishëm dhe racional.

Anglisht

flooding zone

Për më shumë shih:

Brian Shelter, This infamous Steve Bannon quote is key to understanding America’s crazy politics, CNN, https://edition.cnn.com/2021/11/16/media/steve-bannon-reliable-sources/index.html.