Hashtag/tarabë

1. Fillimisht i krijuar në rrjetin social Tuiter, hashtagu është shenjë me të cilën grupohen postimet në mënyrë që kur do të vihet para fjalës ose temës, me të menjëherë krijohet link i veçantë dhe me atë kategorizohet përmbajtja.

2. Hashtagu i mundëson përdoruesit ta ndajë përmbajtjen me përdoruesit e tjerë të cilët janë të interesuar për të ose që kanë shkruar në temën e njëjtë.

Anglisht

hashtag