Hendek digjital

Dallimet në qasje  tek teknologjitë informatike dhe të komunikimit dhe internetit. Në kuptimin e drejtpërdrejtë ka të bëjë me dallimet ndërmjet të cilave kanë ose nuk kanë qasje në internet. Me nocionin shënohet qasje e pabarabartë tek resurset digjitale të individëve, amvisërive, bizneseve dhe sferave gjeografike në nivele të ndryshme socioekonomike.

Anglisht

digitalgap