Hulumtim i publikut

Studimi i dëshirave, nevojave, pritjeve, veçorive psikologjike dhe sjelljes së audiencës ndaj mediave. Nga mendimet dhe qëndrimet e publikut, mediat krijojnë përmbajtje dhe i caktojnë oraret për transmetimin e tyre.

Analizë e rejtingut/ndikimit dhe besimit të mediave te publiku.

Anglisht

Audience research