Homonim

Fjalë që tingëllon njësoj me një tjetër, por nga kuptimi ndryshon prej saj. P.sh., verë ‘stinë e vitit’ dhe verë ‘pije alkoolike’, akrep ‘shigjeta e orës’ dhe akrep ‘kafshë e vogël helmuese”, vesh fol.‘vë një petkë në trup’ dhe vesh em. m. ‘organ i dëgjimit që gjendet në të dy anët e kokës, etj.

Maqedonisht

Хомоним

Anglisht

homonym