Hiperrealitet

1. Surrealitet, realitet i mprehtë, i mbitheksuar në mjetet elektronike për komunikim masiv.

2. Nocion i futur në teorinë e Zh. Bodrijar, i cili me të sugjeron tek simulimi ose “prodhimi” i kopjes së realitetit, që si pasojë shpie  tek ajoqë njerëzit të mos mund ta dallojnë realitetin e vërtetë nga realiteti i simuluar, duke e konsideruar të dytin si më autentik.

Anglisht

hyperreality

Për më shumë shih:

Baudrillard, Jean. Selected Writings. Stanford University Press, 1988.