Hiper (hajper) tekst

Tekst i cili përmban  vegëza të teksteve të tjera. Nocioni është krijuar nga Ted Nellson në vitin 1965. Hiper (hajper) media përdoret për  tekst, i cili përmban grafikë, fotografi, video ose zë.

Anglisht

hypertext