Hendeku informativ

Pabarazia në qasje tekinformacionet e individëve dhe grupeve. Qasja e tillë dhe shpërndarja e informacioneve në grupe të ndryshme në shoqëri, shpie në hendeqe informative. Pabarazia në qasje në informim mund të kontribuojë për dallime arsimore dhe sociale klasore, ndërsa status më të mirë kanë personat që janë më mirë të arsimuar dhe janë në shtresa më të larta, si dhe ato që janë më të rinj. Roli i mediave në rritjen ose uljen e hendeqeve, shpeshherë është temë e debatevetë shpeshta.

Anglisht

information gap