Информациски јаз

Нееднаквост во пристапот до информации на поединци и групи. Ваквиот пристап и дистрибуција на информации до различни групи во општеството доведува до информациски јазови. Нееднаквоста во пристапот до информирање може да придонесе за образовни и социјални класни разлики, а подобар статус имаат лицата кои се подобро образовани и се во повисоките слоеви, како и оние што се помлади. Улогата на медиумите во зголемувањето или намалувањето на информациските јазови честопати е тема за често дебатирање.

Албански

Hendeku informativ

Англиски

information gap