Дигитален јаз

Разлики во пристапот до информатички и комуникациски технологии и интернет. Во буквална смисла се однесува на разликите помеѓу тие кои имаат или немаат пристап до интернет. Со терминот се означува нерамномерен пристап до дигитални ресурси на поединци, домаќинства, бизниси и географски области на различни социоекономски нивоа.

Албански

Hendek digjital

Англиски

digital gap