Киберпростор/сајберпростор

Поле, простор во кој постојат електронските информации. Термин првпат употребен од американскиот писател Вилијам Гибсон во неговиот научнофантастичен роман „Неуромансер“ од 1984.

Албански

Hapësirë kibernetike

Англиски

Cyberspace