Вооружена информација, Когнитивно хакирање

Внимателно изработени информации кои имаат за цел да измамат луѓе или информации што се претставени на начин погоден за манипулирање или напад на корисници.

Албански

Hakim kognitiv

Англиски

Weaponized information, Cognitive hacking