Хакер

1. Личност која своите познавања и компјутерски вештини ги користи неетично, за да упадне/пробие во туѓ систем на податоци, да дознае повеќе за нив, да ги преземе, да ги оштети или да ги избрише; еден вид компјутерски провалник.

2. Во пошироко значење, компјутерски „чудак“ и голем познавач на информатичката технологија.

Албански

Haker

Англиски

hacker