Gjuhët kreoleane

Gjuhët që janë përftuar nga përzierja e dy ose më shumë gjuhëve, baza e së cilës është gjuha  e kolonizuesit. Në botë janë të pranuara 82 gjuhë të tilla.

Anglisht

Creole language