Gjuhë amtare

Gjuha e parë e mësuar, gjuha e mësuar nga lindja.

Anglisht

mother tongue