Gjenerata Z

Njerëzit e lindur nga fundi i vitit (1995-’96) deri në fund të dekadës së parë të shekullit të ri (2010), përkatësisht vendas ose autokton digjital, meqë që në fëmijërinë e hershme janë njoftuar me internetin, teknologjinë dhe platformat sociale dhe nuk e mbajnë mend kohën para këtyre përfitimeve. Ato janë kreatorë aktivë të përmbajtjeve të rrjeteve sociale, ndërsa kanë edhe qasje digjitale aktiviste ndaj problemeve të ndryshme botërore dhe konsiderohen si gjenerata e cila ka qasje përfshirëse, duke i pranuar diversitetet pa paragjykime.

Anglisht

Generation Z