Gjendja-fobo

Ndjenjë shqetësimi, mosdije se çfarë të bëhet, madje edhe frikë për shkak të mospasjes së qasjes në internet. krah. Gjendja-fomo.

Anglisht

Fear of Being Offline