Gjenerata alfa

Personat e lindur në mileniumin e ri, përkatësisht asaj i përkasin të rinjtë e lindur nga viti 2010 e këndej. E përbëjnë autoktonët digjitalë, të lindur në një botë plotësisht digjitale, një botë e smartfornëve, tabletëve dhe videolojërave, influencerëve. Shkathtësia e tyre më e rëndësishme është menaxhimi me pajisje digjitale dhe kërkimi i informatave në to, qasja “multitasking” në punët me lexim, përgjigje, gjendje ose krijim të njëkohshëm të përmbajtjeve.

Anglisht

Generation Alpha