Gjuhëa e reklamave

Lloj specifik i shprehjes gjuhësore, tipike për reklama, përkatësisht lloj zhargoni që përdoret në fushën e reklamimit.

Anglisht

adspeak