Рекламен говор

Специфичен вид јазично изразување, типично за реклами, односно вид жаргон кој се користи во областа на рекламирањето/адвертајзингот.

Албански

Gjuhëa e reklamave

Англиски

adspeak