Gjuhë vulgare

Përdorim i gjuhës që nuk është i pranuar në shoqëri. Gjuhë e cila konsiderohet fyese, që i tejkalon kufijtë e mirësjelljes, që përmban vulgarizma. Shpesh përbën gjuhë të urrejtjes.

Anglisht

Profanity