Вулгарен јазик

Општествено неприфатлива употреба на јазикот. Јазик што се смета за навредлив, што ги надминува границите на пристојноста, што содржи вулгаризми. Често претставува говор на омраза.

Албански

Gjuhë vulgare

Англиски

Profanity