Gjuhë e shenjave

Një sistem gjuhësor i komunikimit joverbal që përdor mënyrë vizuale-manuale për të shprehur kuptimin. Gjuha e shenjave përbëhet nga shenja të bëra me gishta, duar, kokë, fytyrë. Nuk ekziston një gjuhë universale të shenjave, por ka shumë variante, shumë gjuhë shenjash, ashtu siç është edhe gjuhët e folur. Është një sistem gjuhësor me gramatikën dhe fjalorin e tij dhe jo vetëm paraqitje trupore të fjalëve të shqiptuara ose të shkruara.

Anglisht

Sign language