Gjuhë audiovizuale

Kompleks i mjeteve dhe mënyrave për shprehje dhe komunikim audiovizual.

Anglisht

audiovisual language