Funksioni fatik

Sipas modelit të komunikimit të Roman Jakobsonit dhe funksioneve të gjuhës, funksioni fatik është përdorim shoqëror i formave të caktuara të diskursit, e folme e formuluar që më shumë përdoret për kontakt social,  se sa për komunikim të ideve. Të tillë tilla janë shprehjet e llojit: “Si je? Ç’kemi?”

Maqedonisht

Фатичност

Anglisht

phatic