Funksione të komunikimit komunikative

Funksionet e komunikimit janë: instrumental (të arrihet ose të merret diçka), kontrollues (të detyrohet dikush të sillet në mënyrë të caktuar), informative (të mësohet ose sqarohet diçka), shprehje (të shprehen ndjenja ose të sqarojë vetveten), kontakt social (të qenët me shoqëri), zvogëlim i ankthit (të zgjidhet problemi, të zvogëlohet brenga për diçka), stimulim (të jepet përgjigje për diçka me interes) dhe luajtja e rolit (nëse e imponon situata).

Anglisht

communication functions