Комуникациски функции

Комуникациски функции се: инструментална (да се постигне или да се добие нешто), контрола (да се натера некој да се однесува на одреден начин), информативна (да се дознае или да се објасни нешто), изразување (да се изразат чувства или да се објасни себеси), социјален контакт (да се биде во друштво), намалување на анксиозност (да се реши проблем, да се намали грижата за нешто), стимулација (да се даде одговор на нешто од интерес) и играње улоги (доколку наложува ситуацијата).

Англиски

communication functions