Frilenser

Ai i cili punon në mënyrë të pavarur ndonjë punë të caktuar, nuk merr rrogë të rregullt, por paguhet sipas punës së kryer me marrëveshje paraprake. Mund të jetë shkrimtar, gazetar, artist etj., që punon vetë dhe paguhet për detyrën e kryer.

Maqedonisht

Фриленсер

Anglisht

Freelance