Фриленсер

Оној којшто самостојно работи определена работа, не добива редовна плата, туку се плаќа според сработеното по претходен договор. Може да биде писател, новинар, уметник итн. којшто работи самостојно и е платен за извршената задача.

Албански

Frilenser

Англиски

freelance