Forshpan/tituj kryesorë

Xhirime dhe ton efektiv, të cilat i paralajmërojnë ngjarjet e ditës, shpesh në fillim të lajmeve në televizion ose radio.

Maqedonisht

Форшпан

Anglisht

news intro