Font

Shenjë apo grup shenjash të shkruara në stilin e njëjtë (Times New Roman).

Maqedonisht

Фонт

Anglisht

font