Fokus i thellë

Nocioni i cili përdoret në fotografi ose kinematografi për të shënuar thellësi në fushën e dukshme. Gjatë fokusit të thellë, edhe plani i përparmë, edhe i mesëm edhe i pasmë janë të qartë dhe në fokus. Fokusi i thellë arrihet duke përdorur diafragmën e lartë, më shumë dritë dhe ekspozim i gjatë fotografimit.

Anglisht

Deepfocus