Fletushkë

Copë letre në të cilën shtypet material propagandues. Shpërndahet nëpër rrugë ose në kuti postare.

Maqedonisht

Леток

Anglisht

leaflet