Леток

Парче хартија на коешто се печати пропаганден материјал. Се дистрибуира на улица или во поштенски сандачиња.

Албански

Fletushkë

Англиски

leaflet