Fleshbek

Kthim në tregim, (në film, serial TV, libër etj) në të kaluarën, duke ndërprerë radhitjen kronologjike të ngjarjeve.

Maqedonisht

Флешбек

Anglisht

flashback