Флешбек

Враќање во приказната (во филм, ТВ-серија, книга итн.) во минатото, прекинувајќи го хронолошкиот редослед на настаните.

Албански

Fleshbek

Англиски

flashback