Fjalorth

Fjalor i nocioneve ose fjalëve çelës, të cilat paraqiten në një tekst të caktuar, në një fushë ose çështje specifike, me interpretimet e tyre. Një lloj i fjalorit special, fjalorit profesional  të zhargoneve ose fjalor terminologjik.

Maqedonisht

Глосар

Anglisht

glossary