Fjalor urban

1. Faqja e internetit e fjalorit joformal online të gjuhës angleze, e fjalëve të reja, fjalorit me slenge, zhargone ose bashkëbisedues, por edhe e përdorimeve dhe interpretimeve të reja të fjalëve tashmë të standardizuara.

2. Ka ndodhur sipas parimit të crowdsourcing, përkatësisht secili mund të propozojë fjalë ose interpretim të tij dhe të kontribuojë për fjalorin.

Anglisht

Urban Dictionary