Fjalëkryq

Enigmë me një sërë katrorësh të cilat duhet të plotësohen me fjalë, sipas udhëzimeve të dhëna,  në të cilin në çdo katror shënohet nga një shkronjë që të formohen fjalë në të gjitha drejtimet, horizontalisht dhe vertikalisht.

Maqedonisht

Крстозбор

Anglisht

crossword