“Fjalë goje”/”Informacion që përcillet nga njëri tek tjetri”

Strategji e marketingut me të cilën krijohet publicitet në bazë të transmetimit fizik të informacionit nga njëri njeri tek tjetri. Model tradicional i fitimit të besimit te konsumatorët, pa reklamim të paguar. Është një proces më i gjatë, por bazohet në përfitimin e njerëzve të afërt në aspekt të interesave dhe kontakteve.

Anglisht

word-of-mouth